Sanalika,Top,Forum,Sanalika Hileler,Bedava Sanil,Vip,Metin2,Dwar.gen.tr
Sanalika,Top,Forum,Sanalika Hileler,Bedava Sanil,Vip,Metin2,Dwar.gen.tr

Tatildeyiz Bakım Aşamamız Sona Ermiştir.
 
HomeHome  forumforum  RegisterRegister  Log inLog in  
Latest topics
» artık gel erkan
by adem Tue Jul 06, 2010 1:55 pm

» Bu sitede hiç kimse olmucak
by Guest Fri Jul 02, 2010 5:10 pm

» SANALİKA HAKKINDA KOMİK RESİMLER
by Guest Sat Jun 26, 2010 11:17 pm

» Keşke Böyle Olsaydı Değilmi?
by Guest Sat Jun 26, 2010 11:16 pm

» Keşke yine böyle bir uygulama çıksa ?
by Guest Sat Jun 26, 2010 11:14 pm

» Aman dikkat et düşmeyesin :)
by Guest Sat Jun 26, 2010 11:12 pm

» RESİMLERLE SANALİKA :D
by Guest Sat Jun 26, 2010 10:21 pm

» komik
by Guest Sat Jun 26, 2010 10:14 pm

» kuralsız 2 li oyuncu
by Guest Sat Jun 26, 2010 10:07 pm

» özür
by Guest Sat Jun 26, 2010 9:00 pm


Share | 
 

 bakara süresi

Go down 
AuthorMessage
Misafir
Guest
avatar


Üye Kontrol Sayfası
Tecrübe Tecrübe:
5/5  (5/5)
Saygısızlık Saygısızlık:
0/0  (0/0)

PostSubject: bakara süresi   Tue Mar 16, 2010 3:22 pm

D¤Ü¼Ü
1. Elif. Lâm. MÎm.
dÚ¤Õ¡Ô D¤ÐŸÕKÔEIÖ ®️ hÔÈÐHÔ ”ÛÉÄÕ ÂÖc×Ì ¤Õ¥Ð»ÖKÑÔ™️ÛÉÀÔ
2. O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
DÔ¤ÑÔgÛÈÀÔ ÈÖÇÎкտÖÇÁÔ FÕE¤Ð‘ÔÉÐHÕ ÆÔÈÖ™️ÛÉ»ÖÇÁÔ D¤uÑÔ¥ÚÇNÔ ÆÔºÕ»ÑÔE hÔjԘпÔEÂּРÈֿЕՙ️ÖÇÁÔ
3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
ÆÔD¤ÑÔgÛÈÀÔ ÈÖÇÎкտÖÇÁÔ FÕ»ÔE DÖ¾ÐkÕ§Ô DÕ¤ÔÉÐ¡Ô ÆÔºÔE DÖ¾ÐkÕ§Ô ºÕÀÐ ˜ÔGÐ¥Õ¡Ô ÆÔFÕE©️Ú^ÕiÔNÕ ÂּРÈÖǘտÖÇÁÔ
4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
DÖƤÚCÕ¡Ô ‡Ô¥ÚË ÂÖc×Ì ºÕÀÐ hÔFÑÕÃռРÆÔDÖƤÚCÕ¡Ô ÂÖ¼Ö D¤Ð»Ö•Ð¥ÕYÖÇÁÔ
5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.
DÕÁÑÔ D¤ÑÔgÛÈÀÔ œÔ•ÔiÖÆD lÔÇÔDAÙ ‡Ô¥ÔÉÐÃռРAÔDÔ¾ÐgÔhÐJÔÃּРDԽР¤Ô¼Ð JÖ¿ÐgÕhÐÂּР®️ ÈÖÇÎкտÖÇÁÔ
6. Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.
^ÔKÔ¼Ô D¤¥ÑÚÄÖ ‡Ô¥ÚË ˜Ö¥ÖÇFÕÃռРÆÔ‡Ô¥ÚË lԻЈÕÃռРÆÔ‡Ô¥ÚË DÔFÐuÔEhÕÂռРŒÕqÔEÆÔNÙ ÆÔ¤ÔÃּР‡ÔgÔDIÙ ‡ÔƒÛɼÙ
7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır.
ÆÔºÕÀÔ D¤¿ÑÔEoÕ ºÔÀÐ ÈÔ™️ÖÇ§Ö DÚºÔ¿ÑÔE FÕE¤¥ÑÚÄÕ ÆÔFÕE¤ÐÉÔÇÐ½Õ D©️Ú^ÕiÕ ÆÔºÔE ÂּРFÕ»ÖÇÎкտÛÉÀÔ
8. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık" derler.
ÈÖ_ÔEbÕ‡ÖÇÁÔ D¤¥ÑÚÄÔ ÆÔD¤ÑÔgÛÈÀÔ DÚºÔ¿ÖÇD ÆÔºÔE ÈÔ_ÐcÔ‡ÖÇÁÔ DÕ« DԾЕÖmÔÃּРÆÔºÔE ÈÔqЈÖiÖÆÁÔ
9. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.
”ÛË ˜Ö¥ÖÇFÕÃռРºÔiÔ{Ù ”ÔkÔDbÔÂÖ¼Ö D¤¥ÑÚÄÖ ºÔiÔx×E ÆÔ¤ÔÃּР‡ÔgÔDIÙ DÔ¤Ûɼ٠FÕ»ÔE œÔE¾ÖÇD ÈÔŸÐgÕFÖÇÁÔ
10. Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardır.
ÆÔDÕdÔD ˜ÛÉ¦Ô ¤ÔÃּР®️ JÖ•ÐmÕcÖÆD ”ÕË D©️ÔhÐ{Õ ˜ÔE¤ÖÇD DÕ¾ÑÔ»ÔE ¾ÔYÐÀÖ ºÖuÐ¥ÕYÖÇÁÔ
11. Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler.
®️ DÕ¾ÑÔÃּРÂÖ¼Ö D¤Ð»Ö•ÐmÕcÖÆÁÔ ÆÔ¤ÚŸÕÀÐ ®️ ÈÔqЈÖiÖÆÁÔ
12. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.
ÆÔDÕdÔD ˜ÛÉ¦Ô ¤ÔÃּРDÚºÕ¿ÖÇD œÔ»ÔE DÚºÔÀÔ D¤¿ÑÔEoÖ ˜ÔE¤ÖÇD DÔ¾ÖÇÎкÕÀÖ œÔ»ÔE DÚºÔÀÔ D¤mÑÖ•ÔÃÔEAÖ DÔ®️ DÕ¾ÑÔÃּРÂÖ¼Ö D¤mÑÖ•ÔÃÔEAÖ ÆÔ¤ÚŸÕÀÐ ®️ ÈԈХԻÖÇÁÔ
13. Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit "Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!" derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler).
ÆÔDÕdÔD ¤Ô™️ÖÇD D¤ÑÔgÛÈÀÔ DÚºÔ¿ÖÇD ˜ÔE¤ÖÇD DÚºÔ¿ÑÔE ÆÔDÕdÔD ^Ô¥ÔÇÐD DÕ¤ÚË pÔÉÔE|ÛÉ¿ÕÃռР˜ÔE¤ÖÇD DÕ¾ÑÔE ºÔˆÔŸÖ¼Ð DÕ¾ÑÔ»ÔE ¾ÔYÐÀÖ ºÖmÐKÔÃÐkÕÆÎÖÁÔ
14. (Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit "(Biz de) iman ettik" derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.
DÔ¤¥ÑÚÄÖ ÈÔmÐKÔÃÐkÕÌÎÖ FÕÃռРÆÔÈÔ»ÖcÑÖÂּР”ÛË |Ö‘ÐÉÔE¾ÕÃռРÈԈлÔÃÖÇÁÔ
15. Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir, bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.
DÖƤÚCÕ¡Ô D¤ÑÔgÛÈÀÔ DpÐKÔiÔÆÖD D¤yÑÔ´¤ÔOÔ FÕE¤ÐÃÖcÚÌ ”Ô»ÔE hÔFÕYÔLÐ JÕUÔEhÔJÖÃּРÆÔºÔE œÔE¾ÖÇD ºÖÃÐKÔcÛÈÀÔ
16. İşte onlar, hidayete karşılık dalâleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir.
ºÔQÔ¥ÖÃּРœÔ»ÔQÔ¦Õ D¤ÑÔgÕÌ DlÐKÔÇИÔcÔ ¾ÔEh×D ”Ô¥Ô»ÑÔE DÔxÔEAÔMÐ ºÔE XÔÇФÔÄÖ dÔÂÔHÔ D¤¥ÑÚÄÖ FÕ¿ÖÇhÕÂռРÆÔJÔiÔœÔÃּР”ÛË ‚Ö¥Ö»ÔEMØ ®️ ÈÖGÐuÕiÖÆÁÔ
17. Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler.
tÖ¼ÑÙ F֟м٠‡Ö»ÐËÙ ”ÔÃּР®️ ÈÔiÐTÕˆÖÇÁÔ
18. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.
DÔÆÐ œÔuÔÉÑÕHØ ºÕÀÔ D¤mÑÔ»ÔEAÕ ”ÛÉÄÕ ‚Ö¥Ö»ÔEMÙ ÆÔhÔ‡ÐcÙ ÆÔFÔiЛ٠ÈÔUЈԥÖÇÁÔ DÔtÔEFÕˆÔÃּР”ÛË DÚdÔD¾ÕÃռРºÕÀÔ D¤uÑÔÇÔD‡ÕšÕ XÔgÔhÔ D¤Ð»ÔÇÐMÕ ÆÔD¤¥ÑÚÄÖ ºÖYÛÉ~Ù FÕE¤ÐŸÔE”ÕiÛÈÀÔ
19. Yahut (onların durumu), gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu) gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
ÈÔŸÔEbÖ D¤ÐGÔiÐ›Ö ÈÔ_Ð}Ô–Ö DÔFÐuÔEhÔÂּРœÖ¥ÑÔ»ÔE DÔxÔEAÔ ¤ÔÃּРºÔqÔÇÐD ”ÛÉÄÕ ÆÔDÕdÔD DÔ‚Ð¥Ô¼Ô ‡Ô¥ÔÉÐÃռР˜ÔEºÖÇD ÆÔ¤ÔÇÐ pÔEAÔ D¤¥ÑÚÄÖ ¤ÔgÔÂÔHÔ FÕmԻЈÕÃռРÆÔDÔFÐuÔEhÕÂռРDÕÁÑÔ D¤¥ÑÚÄÔ ‡Ô¥ÚË œÖ¦ÑÕ pÔËÐAØ ˜ÔcÛÈiÙ
20. (O esnada) şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar, onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler, karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.
Back to top Go down
Site Lider
Yönetici
Yönetici
avatar

Yaş : 28
Nerden : sanalika

Üye Kontrol Sayfası
Tecrübe Tecrübe:
0/10  (0/10)
Saygısızlık Saygısızlık:
0/0  (0/0)

PostSubject: Re: bakara süresi   Wed Mar 17, 2010 12:26 am

Tşkrler


Back to top Go down
http://sanalika.tk
Misafir
Guest
avatar


Üye Kontrol Sayfası
Tecrübe Tecrübe:
5/5  (5/5)
Saygısızlık Saygısızlık:
0/0  (0/0)

PostSubject: Re: bakara süresi   Wed Mar 17, 2010 1:12 am

ege teşekkürler..!!
Back to top Go down
 
bakara süresi
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Bakara 214.ayetın tefsiri
» Nur Suresi 55. Ayet
» Uploaded.To vb. Bekleme Süresini Iptal Edin
» FİL SURESİ'Nİ OKUMAK LAZIM

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Sanalika,Top,Forum,Sanalika Hileler,Bedava Sanil,Vip,Metin2,Dwar.gen.tr :: Sanalika :: Boş Konu-
Jump to: